NYHETER

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

DATUM: 2023-04-28     KATEGORI: Holmströmgruppen

Årsredovisning 2022 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, VD
073 399 40 30
erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se

Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-28 08:00 CEST.

 

Ladda ner årsredovisning i pdf


logo