FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Som hyresgäst hos Holmströmgruppen har vi olika kontaktpersoner och partners beroende på var i landet du bor eller hyr lokal av oss. Här har vi samlat information om ett antal vanliga ärenden, hittar du inte det du söker kontaktar du din lokala fastighetskontakt.

KONTAKTUPPGIFTER
PERSONUPPGIFTSPOLICY

CORONA-VIRUS

Vi behöver hjälpas åt att minimera smittspridningen!

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Därför ser vi gärna att ni endast anmäler fel som är av akut karaktär och inte kan vänta. Om du är sjuk eller känner av några som helst symptom på sjukdom, vänligen boka inte in besök för åtgärder i din lägenhet.

FELANMÄLAN

Om du ska göra en felanmälan för din lägenhet eller lokal – klicka här.

 • Felanmälan för Östersund görs via ARC info@arcfast.se (se din portinfo)
 • Felanmälan för Visby görs via www.riksbyggen.se (se din portinfo)
 • Väljer du att gå vidare accepterar du Holmströmgruppens personuppgiftspolicy.

* Väljer du att gå vidare accepterar du Holmströmgruppens personuppgiftspolicy

DOKUMENT OCH BLANKETTER

REGLER
TVÄTTSTUGA

ÖPPNA

TRIVSEL-
REGLER

ÖPPNA

OM ANDRAHANDS-
UTHYRNING

ÖPPNA

HYRESAVTAL ANDRA-
HANDSUTHYRNING

ÖPPNA

ANSÖKAN ANDRA-
HANDSUTHYRNING

ÖPPNA

UPPSÄGNING
LÄGENHET

ÖPPNA

UPPSÄGNING
LOKAL

ÖPPNA

UPPSÄGNING
BILPLATS

ÖPPNA

CHECKLISTA
UTFLYTT

ÖPPNA

FRÅGOR OCH SVAR

Hyresgäst får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att Holmströmgruppen godkänner detta, se 39-40 §§ i Hyreslagen. För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs att hyresgästen har ”beaktansvärda skäl ”, t.ex. studier, förändringar i familje-, ekonomi-, eller arbetssituation.

AVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING
ANSÖKAN ANDRAHANDSUTHYRNING
FAQ ANDRAHANDSUTHYRNING

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengar till hyran överförs automatiskt från hyresgästens konto till Holmströmgruppen i slutet av varje månad. Med autogiro kan hyresgästen känna sig säker på att hyran alltid betalas i rätt tid. Det enda hyresgästen behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot ett par dagar innan förfallodagen.

Kontakta oss på hyresadmin@holmstromgruppen.se för att ansöka om autogiro.

Vid betalning av hyran ska rätt OCR nummer anges. Det är därför viktigt att ni håller reda på era avier. Önskar ni få ert OCR nummer skickat till er kan ni maila till oss på hyresadmin@holmstromgruppen.se.

Uppsägning av hyreskontraktet ska alltid ske skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader för lägenhet. Vid dödsfall gäller en hel kalendermånad. Direkt när lägenheten är uppsagd görs en förbesiktning av lägenheten. Dag och tid bestäms vid uppsägningen. Förbesiktningens syfte är att kontrollera lägenhetens skick. Lägenheten kommer även att slutbesiktigas – städbesiktigas innan utflyttningen. Tänk på att boka tid för slutbesiktning minst en vecka innan avflyttning.

Brandvarnare ska finnas uppsatta i samtliga lägenheter. Den ska sitta kvar vid flytt och det åligger hyresgästen att byta batteri när så erfordras.

Hyresgästen kan själv välja sin elleverantör. Som förval får ni Ellevio/Fortum men kan sedan ändra själva.

När du flyttar från din bostad ska den vara noggrant städad enligt Checklista utflytt. Om bostaden inte är ordentligt städad när den nya hyresgästen flyttar in kan du i efterhand bli tvungen att betala för den städning som Holmströmgruppen måste göra.

Om du inte städar själv måste du se till att någon annan gör det åt dig. Du kan exempelvis köpa städning från privata företag. För sådan städning kan du få skattereduktion.

Det är mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Vid en eventuell brand eller en vattenskada täcker nämligen fastighetsägarens försäkring i normalfallet endast skador på byggnaden, inte på din privata egendom. Kontrollera så att din försäkring också täcker de saker som du eventuellt förvarar i lägenhetens förråd.

Du som hyresgäst ansvarar själv för inköp och byte av samtliga glödlampor och lysrör i din lägenhet, detta gäller även inbyggd belysning som ugn och kylskåp. När du byter ett lysrör kan du samtidigt behöva byta glimtändaren som sitter i lysrörsarmaturen. Vill ni ha hjälp med bytet går det ordna mot en kostnad. Kontakta oss på info@holmstromgruppen.se för mer information.

Tänk på att lämna gamla glödlampor, lågenergilampor och lysrör till återvinning. De lämnas normalt på kommunens återvinningscentraler men i några av våra fastigheter finns det särskilda kärl i återvinningsutrymmena.

Hela hyran betalas i förskott och ska vara hyresvärden tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Glöm inte att ange rätt OCR nummer vid betalning. Du kan med fördel ansluta dig till tjänsten autogiro för betalning av hyran. Läs med om hur du ansluter dig under fliken Autogiro högre upp på denna sida.

Hyresgästen har rätt att flytta in efter kl 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, sker inflyttning nästa vardag.

BLANKETT INFLYTT

Så här gör du när du beställer internettjänster i ett hus med fiber.

 1. Gå in på https://www.ip-only.se/privat/ – /services
 2. Skriv in din adress samt ort– välj sedan lgh. nr. i rullistan.
 3. Tryck sedan på ”beställ tjänster”.
 4. Nu får du upp en meny där du har möjlighet att välja diverse tjänster till din lägenhet!
  Bor du i en fastighet med annan typ av internetlösning ber vi er titta på er entrétavla.

Kontraktsnumret kan du behöva uppge vid bland annat uppsägning. Ditt kontraktsnummer finner du på din hyresavi och på ditt hyreskontrakt.

SE EXEMPEL

Behöver hyresgästen fler nycklar måste en nyckelrekvisition skrivas ut. Nyckelrekvisitionskopian sparas tillsammans med hyresavtalet. Hyresgästen ska vid avflyttning lämna samtliga lägenhetsnycklar. Hyresgästen får endast använda auktoriserad nyckeltillverkare. Inmontering av extralås som ex 7-tillhållarlås bekostas helt av hyresgästen, vid flytt måste då låset lämnas kvar på dörr. Ingen ersättning utgår.

För oss är det viktigt att hyresgästerna känner sig trygga även utanför sin bostad. Snöröjning och sandning har därför hög prioritet för oss. Vi prioriterar enl. följande ordning, in- och utfartsvägar till bilplatserna (den förhyrda bilplatsen ansvarar hyresgästen själv för), gårdar och entréer samt källartrappor.

För att hyra lägenhet hos Holmströmgruppen ska du inte ha några betalningsanmärkningar eller tidigare hyresskulder. Holmströmgruppen tar alltid kreditupplysning vid bostadsansökan. Vi förbehåller oss rätten att ta referenser från tidigare hyresvärdar och eventuellt arbetsgivare.

Lägenheter hyrs alltid ut i befintligt skick. Beslut angående renovering görs i samband med föregående hyresgästutflytt eller enligt överenskommelse med oss. Vi tillåter inte uthyrning i andra hand om inte särskilda skäl finns. Vid lägenhetsbyten förbehåller vi oss rätten att debitera en administrationsavgift på 1,500kr/byte. Samt att den sökande har varit en hyresgäst hos oss i minst 3 år.

För att hyra lägenhet av oss ska du vara minst 18 år och skriven i Sverige. Vid kontraktsskrivning ska giltig legitimation kunna uppvisas.
Uppsägningstiden är alltid 3 kalendermånader vid nästkommande månadsskifte, enligt Hyreslagen. Vid dödsbo är det 1 månads uppsägningstid vid nästkommande månadsskifte.

När en lägenhet blir ledig erbjuds den – ur företagets synpunkt – bästa kunden. Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster.

INTRESSEANMÄLAN

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till Holmströmgruppen. Säg upp lägenhetskontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas i tre hela kalendermånader från nästkommande månadsskifte.

På samma sätt säger du upp ditt garage, parkeringsplats och lokal. Uppsägningstiden för garage och parkeringsplats kan variera mellan 3 och 9 månader. Vänligen se ditt kontrakt för korrekt uppsägningstid.

BLANKETT UPPSÄGNING AV LÄGENHET
BLANKETT UPPSÄGNING AV GARAGE/PARKERING
BLANKETT UPPSÄGNING AV LOKAL

Några exempel:

Om du säger upp din lägenhet den 4 januari gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden börjar att gälla från och med månadsskiftet och varar alltså under februari, mars och april.

Om du säger upp lägenheten den 25 februari gäller uppsägningstiden till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader, det vill säga mars, april och maj.

Glöm inte att:

Direkt när du sagt upp din lägenhet så kommer vi att göra en förbesiktning av lägenheten. Dag och tid bestäms vid uppsägningen. Vi tar för givet att du med vid detta tillfälle. Förbesiktningens syfte är att kontrollera lägenhetens skick. Besiktningen protokollförs. Din lägenhet kommer även att slutbesiktigas innan du flyttar ur. Besiktning bokas i av dig minst en vecka i före utflytt.

Du måste lämna lägenheten noggrant städad och med all inredning på plats, t ex dörrar, hatthylla, garderober eller annat som du kanske förvarat i ditt vinds- eller källarförråd. Du är skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttar därifrån. Du måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan 12:00 på avflyttningsdagen.

CHECKLISTA FÖR UTFLYTT

INTRESSEANMÄLAN

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? Fyll gärna i och skicka in vårt intresseformulär.

Vi på Holmströmgruppen förvaltar fastigheter tillsammans med våra lokala samarbetspartners över hela Sverige.

KONTAKTA OSS  Är du intresserad av en bostad?
  Gör en intresseanmälan hos oss.

  KLICKA HÄR
  logo