Private EquityEHAB publicerar årsredovisning för 2023

Esmaeilzadeh Holding publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 “Vi fortsätter att främja EHAB:s finansiella stabilitet och värdeskapande, med ambitionen att göra EHAB skuldfritt under 2024. Samtidigt stöder vi aktivt våra portföljbolag för att stärka deras verksamhetsutveckling och öka portföljens motståndskraft. Vi är övertygade om att dessa initiativ ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi.” […]

LÄS MER


EHAB publicerar årsredovisning för 2023

Novedo publicerar årsredovisning för 2023

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2023. ”Novedo fortsätter att visa på en stabil tillväxt och resultatutveckling när koncernens tredje verksamhetsår summeras under 2023. Vi närmar oss tre miljarder kronor i omsättning och proformerad EBITA per årsskiftet uppgick till 312 MSEK. Min bedömning är att marknadsläget för 2024 i stort […]

LÄS MER


Novedo publicerar årsredovisning för 2023

Esmaeilzadeh Holding publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

“Under det tredje kvartalet har EHAB fortsatt sitt kontinuerliga arbete med att säkra och diversifiera finansieringskällorna för EHAB och portföljen. Detta är en förutsättning för att kunna exekvera på vår affärsmodell och uppnå våra finansiella mål. Som ett naturligt steg i detta arbete har till exempel både Lyvia och Dentalum framgångsrikt säkrat bankfinansiering. Vi arbetar dessutom dedikerat med flera parallella, mer eller mindre framskridna, initiativ i syfte att realisera värden i EHAB:s portfölj och därmed kunna återbetala utestående obligationslån.” - Saeid Esmaeilzadeh, verkställande direktör

LÄS MER


Esmaeilzadeh Holding publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2023

Holmströmgruppen investerar i Stronghold

Holmström Private Equity utökar portföljen med ett nytt bolag, Stronghold Invest. Bolaget är ett aktivt investmentsbolag med långsiktighet och entreprenörskultur.

LÄS MER


Holmströmgruppen investerar i Stronghold

Dentalum publicerar delårsrapport januari – juni 2023

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet och för perioden januari-juni 2023

LÄS MER


Dentalum publicerar delårsrapport januari – juni 2023

Polar Structure – nytt innehav i Holmström Private Equity

Holmström private equity utökar ännu en gång sin portfölj med ett nytt bolag. Polar Structure har en vision om att vara den givna partnern för att skapa och utveckla framtidens hållbara infrastruktur. 

LÄS MER


Polar Structure – nytt innehav i Holmström Private Equity

Holmström private equity utökar med nytt innehav

Holmströmgruppens latest investment, AMÉ, founded in 2022, is a boutique firm that transcends the ordinary in architecture, interior design, and real estate development. With an unwavering commitment to redefining high-end residential properties, AME is a beacon of innovation and sophistication in the industry.

LÄS MER


Holmström private equity utökar med nytt innehav

Dentalum publicerar kvartalsrapport för jan-mars 2023

First quarter (January – March 2023) Reported net revenue in the first quarter reached SEK 119.2 million (84.4). The increase in quarterly revenue compared to the same quarter prior year, was mainly driven by acquisitions of eleven dental clinics, acquired since the same quarter 2022, of which one was completed in the first quarter of, […]

LÄS MER


Dentalum publicerar kvartalsrapport för jan-mars 2023

Dentalum publicerar årsredovisning för 2022

Dentalum’s årsredovisning för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

LÄS MER


Dentalum publicerar årsredovisning för 2022

Stureplansgruppen tar över Dicksonska Palatset

Det blir Stureplansgruppen som kommer att få driva verksamheten i Dicksonska palatset i Göteborg. Det framgår av pressmeddelanden från fastighetsägaren Higab och Stureplansgruppen.

LÄS MER


Stureplansgruppen tar över Dicksonska Palatset

1 2 3 18
logo