Private EquityEHAB publicerar bokslutskommuniké för 2022

Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss som har varit formgivande för EHAB och vår investeringsportfölj. Vi har tagit metodiska kliv i att etablera oss som ett entreprenöriellt investmentföretag med lönsamhet och långsiktig hållbarhet som grundidé. Detta underbyggs av de resor våra portföljbolag har genomgått som resulterat i nya nivåer av mognad, storlek och stabilitet. Vi inleder det nya året med ett starkt förtroende från kapitalmarknaden, en välbeprövad strategi och nödvändig organisation för att exekvera enligt våra planer för 2023.

LÄS MER


EHAB publicerar bokslutskommuniké för 2022

Dentalum publicerar delårsrapport bokslutskommuniké för 2022

Dentalum Operations AB (publ) publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

LÄS MER


Dentalum publicerar delårsrapport bokslutskommuniké för 2022

Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

LÄS MER


Novedo publicerar bokslutskommuniké för 2022: Stabil tillväxt och lönsamhet

Novedo överväger obligationsemission – publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022

Novedo överväger obligationsemission - publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022.

LÄS MER


Novedo överväger obligationsemission – publicerar preliminära resultatsiffror för Q4 2022 samt helår 2022

Holmströmgruppen går in som delägare i NOVI Medical Solutions

Holmströmgruppen utökar sin private equity portfölj med ett nytt bolag, NOVI Medical Solutions. Holmströmgruppens ägarandel uppgår till 50 procent.

LÄS MER


Holmströmgruppen går in som delägare i NOVI Medical Solutions

Holmströmgruppen ökar sitt innehav i ChainTraced

ChainTraced har färdigställt en kapitaliseringsrunda vilket innebär ett totalt kapitaltillskott om ca 11 MSEK. Med detta kapitaltillskott har nu Chanintraced säkerställt kapitalbehovet för att verkställa deras affärsplan för kommande period. Holmströmgruppens ägarandel uppgår efter kapitaliseringsrundan till ca 8%.

LÄS MER


Holmströmgruppen ökar sitt innehav i ChainTraced

Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

LÄS MER


Dentalum publicerar interimsrapport för tredje kvartalet 2022

Novedo publicerar Q3 rapport med goda resultat

"Novedo's clear growth focus is reflected in the company's financial targets at the same time we are selective and focused on the three segments Industry, Infrastructure, and Installation & Services.  We have had good growth since the first company acquisition in 2021 and as of today, Novedo's pro forma net sales on an annual basis amount to SEK 2,337.2 million and pro formed  EBITA to SEK 245.4 million following the Group's recent acquisition of Danish Nordkabel A/S in November 2022.

LÄS MER


Novedo publicerar Q3 rapport med goda resultat

EHAB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2022

“De senaste nio månaderna har betonat den grundläggande styrkan i vår portfölj. Trots betydande externa utmaningar presenterar portföljbolagen solida resultat, framgångsrika transaktioner och ökad geografisk diversifiering. EHAB:s investeringsportfölj består nu primärt av väletablerade operationella grupper med lönsamma verksamheter inom ett antal sektorer.

LÄS MER


EHAB publicerar delårsrapport för första nio månaderna 2022

Holmströmgruppen investerar i Nya Boendet

Nya Boendet presenterar nyproducerade bostäder i samtliga boendeformer samt ett stort antal hyresrätter i befintliga bestånd så att bostadssökare kan hitta bostäder i alla boendeformer som är allt ifrån planerade till inflyttningsklara.

LÄS MER


Holmströmgruppen investerar i Nya Boendet

1 2 3 19
logo