HolmströmgruppenHolmströmgruppen och Brunswick har utformat sociala kovenanter i ett lån om 600 MSEK

Brunswick Real Estate Capital ("Brunswick") och fastighetsägaren Klippudden Fastigheter AB (“Klippudden”), som är en del av Holmströmgruppen, har tillsammans utvecklat en social och grön affärsplan för beståndet.

LÄS MER


Holmströmgruppen och Brunswick har utformat sociala kovenanter i ett lån om 600 MSEK

Holmströmgruppen och Areim blir delägare i Ankarhagen

Ankarhagen investerar främst i kommersiella fastigheter i Mälardalen och Mellansverige med huvudsaklig inriktning mot lager, lättindustri och stadsnära verksamhetslokaler. Areim och Holmströmgruppen har förvärvat aktier motsvarande 20 procent vardera.

LÄS MER


Holmströmgruppen och Areim blir delägare i Ankarhagen

Holmströmgruppen anställer Christian Fredefors som CFO

Holmströmgruppen anställer Christian Fredefors som CFO.

LÄS MER


Holmströmgruppen anställer Christian Fredefors som CFO

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt

Holmström Fastigheter Holding AB emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list vid Nasdaq Stockholm.

LÄS MER


Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB förvärvar ca 2000 kvm BOA som utgör två bostadsfastigheter. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB.

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter Holding AB har tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023.

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor under sitt befintliga ramverk om 750 miljoner kronor.

LÄS MER


Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

FHH innehar 97,55 procent av Magnolia Bostad, fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad och förlänger acceptperioden

Den 7 juli offentliggjorde F Holmström Fastigheter AB och Areim AB ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till F Holmström Holding 6 AB. Vid slutet av acceptperioden hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 41,18 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad. FHH kontrollerar själv 56,37 procent vilket ger 97,55 procent av aktierna.

LÄS MER


FHH innehar 97,55 procent av Magnolia Bostad, fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad och förlänger acceptperioden

Holmströmgruppen lägger bud på Magnolia tillsammans med Areim

Holmströmgruppen och Areim offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad.

LÄS MER


Holmströmgruppen lägger bud på Magnolia tillsammans med Areim

Holmströmsgruppens årsredovisning 2020

Holmströmgruppen har publicerat sin årsredovisning för 2020.

LÄS MER


Holmströmsgruppens årsredovisning 2020

1 2 3 13
logo