HolmströmgruppenHolmström Fastigheter publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – JUNI 2023 · Hyresintäkter uppgick till 24 mkr (32). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14. · Övriga intäkter om 4 mkr (0) är en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand. Hänförliga engångskostnader om -4 mkr har även påverkat […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

Holmströmgruppen säljer samtliga aktier i Magnolia Bostad till Areim

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag, HAM Nordic AB, till Areim.

LÄS MER


Holmströmgruppen säljer samtliga aktier i Magnolia Bostad till Areim

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2022 för Holmströmgruppen AB (”Holmströmgruppen”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromgruppen.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på Holmströmgruppens webbplats före juni månads utgång 2023.

LÄS MER


Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Holmström Fastigheter publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen AB. Verksamheten bygger på ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt delägande i fastighetsrelaterade intressebolag. Vårt fokus ligger på att verka för ett hållbart och långsiktigt värdeskapande. KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – MARS 2023 · Hyresintäkter uppgick till 12 […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2022 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se.

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Holmström Fastigheter Holding (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Holmström Fastigheter Holding (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022.

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar sitt bästa resultat någonsin

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar återigen rekordsiffror. Bakom bolagets utveckling ligger framgångar inom koncernens samtliga delar. 

LÄS MER


Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar sitt bästa resultat någonsin


Holmström Fastigheters bokslutskommuniké

Holmström Fastigheters bokslutskommuniké för januari - december 2021.

LÄS MER


Holmström Fastigheters bokslutskommuniké

Holmström Fastigheter, Slättö och Latona ingår samarbete avseende Klippudden Fastigheter

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”), Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) etablerar ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter AB (”Klippudden”).

LÄS MER


Holmström Fastigheter, Slättö och Latona ingår samarbete avseende Klippudden Fastigheter

1 2 3 12
logo