HolmströmgruppenHolmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Årsredovisning 2023 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2023 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2024. Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ) Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Holmström Fastigheter publicerar bokslutskommuniké

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – DECEMBER 2023 · Hyresintäkter uppgick till 48 mkr (53). Minskningen från föregående år är primärt hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag,  vilket skedde 2022-02-14. · Övriga intäkter om 5 mkr (0) är primärt en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand som även i motvarande grad påverkat driftskostnader. […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar bokslutskommuniké

Nu startar uthyrning av bostäderna i projekt Hantverkaren!

Idag, 14 december startar uthyrningen av bostäderna i Magnolia Bostads projekt Hantverkaren i Orminge, Nacka. Etapp 1 består av 88 lägenheter om 1 - 4 rum och kök med inflyttning april 2024. 

LÄS MER


Nu startar uthyrning av bostäderna i projekt Hantverkaren!

Holmströmgruppen investerar i energiprojekt

Syftet med installationen av frånluftsåtervinning (FX-system) är att återvinna värmen i frånluften från garaget samt öka verkningsgraden på befintligt FTX-aggregat som betjänar utbildningslokaler. Nytt styrsystem installeras även för att kunna fjärrstyra den nya anläggningen. Det leder till minskad energianvändning och lägre miljöutsläpp. Projektet har fått stöd och finansieras delvis av Europeiska unionen – NextGenerationEU.

LÄS MER


Holmströmgruppen investerar i energiprojekt

Holmströmgruppen tilldelas förvaltningsuppdraget för Magnolias Bostads projekt Hantverkaren

Holmströmgruppen är glada att ha tilldelats förvaltningsuppdraget för projekt Hantverkaren i Orminge av fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad. Uthyrning sker via Holmströmgruppen med start under december 2023. 

LÄS MER


Holmströmgruppen tilldelas förvaltningsuppdraget för Magnolias Bostads projekt Hantverkaren

Novedo publicerar rapport för Q3 2023

Novedo publicerar rapport för Q3 2023. Stabil tillväxt och utveckling

LÄS MER


Novedo publicerar rapport för Q3 2023

Holmström Fastigheter publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – JUNI 2023 · Hyresintäkter uppgick till 24 mkr (32). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag, vilket skedde 2022-02-14. · Övriga intäkter om 4 mkr (0) är en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand. Hänförliga engångskostnader om -4 mkr har även påverkat […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

Holmströmgruppen säljer samtliga aktier i Magnolia Bostad till Areim

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag, HAM Nordic AB, till Areim.

LÄS MER


Holmströmgruppen säljer samtliga aktier i Magnolia Bostad till Areim

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2022 för Holmströmgruppen AB (”Holmströmgruppen”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromgruppen.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på Holmströmgruppens webbplats före juni månads utgång 2023.

LÄS MER


Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Holmström Fastigheter publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen AB. Verksamheten bygger på ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt delägande i fastighetsrelaterade intressebolag. Vårt fokus ligger på att verka för ett hållbart och långsiktigt värdeskapande. KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – MARS 2023 · Hyresintäkter uppgick till 12 […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar delårsrapport för januari – mars 2023

1 2 3 13
logo