HÅLLBARHET

HOLMSTRÖMGRUPPEN OCH HÅLLBARHET

Holmströmgruppen verkar för en hållbar utveckling och vi ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer. Vi är dessutom övertygade om att en sund inställning till hållbarhetsfrågor ger stora vinster, både för oss som företag och för omvärlden i stort.

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Vi har även valt ut ett antal välgörenhetsorganisationer att samarbeta med och som vi donerar medel till.

SOCIALT ANSVAR OCH HÅLLBARHET

TRYGGHET

Holmströmgruppen har en social affärsplan för fastighetsbeståndet. I den ingår trygghetsåtgärder och förbättringar av gemensamhets- och sportytor för att bidra till ökad hälsa, trygghet och självbild. Som en del i vår trygghetsatsning och för att säkerhetsställa att vi uppnår trygghet i våra fastigheter har vi valt att certifiera fastigheterna med en så kallad Trygghetscertifiering.

I samarbete med stiftelsen Her House möjliggör Holmströmgruppen att utsatta kvinnor med barn erbjuds bostäder. Her House har i sin tur samarbeten med kvinnojourer och hjälper dem med att hitta boende som dem kan känna sig trygga att bo i.

VÄLGÖRENHET OCH DONATIONER

Vi stöttar Childhood Foundation och deras arbete för utsatta barn.

childhood.se

Vi stöttar Min Stora Dag i deras arbete för barn och unga med allvarliga sjukdomar.

minstoradag.org

Vi stöttar WaterAid och deras arbete att förbättra människors liv genom tillgång till vatten.

wateraid.org

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo