HÅLLBARHET

HOLMSTRÖMGRUPPEN OCH HÅLLBARHET

Holmströmgruppen verkar för en hållbar utveckling och vi ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer. Vi är dessutom övertygade om att en sund inställning till hållbarhetsfrågor ger stora vinster, både för oss som företag och för omvärlden i stort.

För företagen i koncernen handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Vi har även valt ut ett antal välgörenhetsorganisationer att samarbeta med och som vi donerar medel till.

SOCIALT ARBETE OCH HÅLLBARHET

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Genom det delägda dotterbolaget, Magnolia Bostad bedrivs en omfattande verksamhet kring hållbarhet. Detta genomsyrar allt bolaget gör från planering, förvärv, projektering och försäljning till produktion. Bolaget följer de högt ställda krav på miljö- och hållbarhetsåtergärder och vill alltid ligga i framkant för att säkerställa sunda och energieffektiva projekt. Magnolia Bostad är även certifierad medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande.

LÄS MER PÅ

magnoliabostad.se

SOCIALT ANSVAR

Magnolia Bostad strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi verkar. Därför stödjer vi damfotbollen på platser där Magnolia Bostad går in som samhällsutvecklare. Fotboll spänner sig över alla samhällsklasser, nationalgränser och kön. Sporten finns i hela världen och kan därför också utgöra en utmärkt arena för mångfald och integration i Sverige. För att även främja jämlikhetsarbetet har Magnolia Bostad valt att i första hand rikta sitt stöd till flick- och damlag. Genom att stödja lagidrott hjälper vi ett stort antal utövare och främjar även jämlikhet, mångfald och integration.

LÄS MER PÅ

magnoliabostad.se

VÄLGÖRENHET OCH DONATIONER

Vi stöttar Childhood Foundation och deras arbete för utsatta barn.

childhood.se

Vi stöttar Min Stora Dag i deras arbete för barn och unga med allvarliga sjukdomar.

minstoradag.org

Vi stöttar WaterAid och deras arbete att förbättra människors liv genom tillgång till vatten.

wateraid.org

KONTAKTA OSS    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo