NYHETER

Private Equity

EHAB publicerar årsredovisning för 2023

7 maj, 2024

Esmaeilzadeh Holding publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 “Vi fortsätter att främja EHAB:s finansiella stabilitet och värdeskapande, med ambitionen att göra EHAB skuldfritt under 2024. Samtidigt stöder vi aktivt våra portföljbolag för att stärka deras verksamhetsutveckling och öka portföljens motståndskraft. Vi är övertygade om att dessa initiativ ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi.” […]

LÄS MERHolmströmgruppen

Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

30 april, 2024

Årsredovisning 2023 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2023 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2024. Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ) Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är […]

LÄS MERPrivate Equity

Novedo publicerar årsredovisning för 2023

23 april, 2024

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2023. ”Novedo fortsätter att visa på en stabil tillväxt och resultatutveckling när koncernens tredje verksamhetsår summeras under 2023. Vi närmar oss tre miljarder kronor i omsättning och proformerad EBITA per årsskiftet uppgick till 312 MSEK. Min bedömning är att marknadsläget för 2024 i stort […]

LÄS MERHolmströmgruppen

Holmström Fastigheter publicerar bokslutskommuniké

28 februari, 2024

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – DECEMBER 2023 · Hyresintäkter uppgick till 48 mkr (53). Minskningen från föregående år är primärt hänförlig till försäljningen av Klippudden Fastigheter till ett gemensamt ägt JV-bolag,  vilket skedde 2022-02-14. · Övriga intäkter om 5 mkr (0) är primärt en engångseffekt från försäkringsersättning vid brand som även i motvarande grad påverkat driftskostnader. […]

LÄS MERHolmströmgruppen

Nu startar uthyrning av bostäderna i projekt Hantverkaren!

14 december, 2023

Idag, 14 december startar uthyrningen av bostäderna i Magnolia Bostads projekt Hantverkaren i Orminge, Nacka. Etapp 1 består av 88 lägenheter om 1 - 4 rum och kök med inflyttning april 2024. 

LÄS MER1 2 3 43

INTRESSE­ANMÄLAN

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? Fyll gärna i och skicka in vårt intresseformulär.

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo