NYHETER

Novedo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

DATUM: 2023-04-24     KATEGORI: Private Equity

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Redovisningen finns att läsa samt ladda ner som PDF-dokument på www.novedo.se.

2022 var i praktiken Novedos andra verksamhetsår och koncernen har visat på fortsatt stabil tillväxt och lönsamhet under året. Novedo bestod vid årets utgång av ett 20-tal framstående B2B-bolag med verksamhet i Danmark, Estland och Sverige. Bolag med en balanserad mix av erbjudanden samt gedigen och diversifierad kundbas inom tre segment: Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. I slutet av februari 2023 genomförde Novedo två ytterligare bolagsförvärv, varefter koncernens proformerade omsättning uppgick till cirka 2,7 miljarder SEK med en proformerad EBITA om cirka 300 MSEK”, säger Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef i sitt VD-ord.

Engelsk version av bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2022 publiceras omkring den 28 april 2023 på www.novedo.se/en.

Som ett led i Novedos arbete med att minska bolagets miljöpåverkan tillgängliggörs års- och hållbarhetsredovisningen 2022 i enbart digitalt format.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD & Koncernchef
per-johan.dahlgren@novedo.se
Mobil: +46 (0)705 97 06 44

 

Ladda ner årsredovisning i pdf


logo