NYHETER

Novedo publicerar årsredovisning för 2023

DATUM: 2024-04-23     KATEGORI: Private Equity

Novedo Holding AB (publ) publicerar idag koncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

”Novedo fortsätter att visa på en stabil tillväxt och resultatutveckling när koncernens tredje verksamhetsår summeras under 2023. Vi närmar oss tre miljarder kronor i omsättning och proformerad EBITA per årsskiftet uppgick till 312 MSEK. Min bedömning är att marknadsläget för 2024 i stort är detsamma som för 2023 och att Novedo är väl rustat för en fortsatt stabil och positiv utveckling även framöver”, säger Per-Johan Dahlgren, VD & koncernchef i sitt VD-ord.

Engelsk version av bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publiceras omkring den 10 maj 2024 på www.novedo.se/en.

Novedo har valt att inte trycka redovisningen av miljöskäl. Den som saknar möjlighet att ta del av redovisningen digitalt kan kontakta bolaget via info@novedo.se för att få en utskriven version.

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Johan Dahlgren
VD & Koncernchef
per-johan.dahlgren@novedo.se
Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo
Novedo är en industrigrupp av framstående B2B-bolag, med sund företagskultur och välbalanserad mix av tjänste- och produktutbud samt stabil och diversifierad kundbas, inom tre segment – Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv förvärvsstrategi och målet är att fortsatt växa med kvalitativa bolag samt genom organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.

Ladda ner årsredovisning i pdf


logo