NYHETER

Varenne avyttrar innehav i Biotage

DATUM: 2016-06-02     KATEGORI: Holmströmgruppen

Varenne har efter sex år som större ägare i bioteknikföretaget Biotage valt att avyttra hela sitt innehav om 5.1% till ett värde om ca 94 miljoner kronor.

 

Innehavet i Varenne har haft en starkt positiv värdeutveckling under denna period och Varennes årliga totalavkastning har i snitt varit 29 procent.

 

”Varenne bedömer att Biotage kommer att fortsätta utvecklas väl. Motivet till att vi säljer nu handlar om Varennes strategiska inriktning och en vilja att allokera resurser till det som är kärnan för oss – dvs att aktivt arbeta med att utveckla onoterade nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag”, säger Andreas Bladh, VD Varenne.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo