NYHETER

Stureplansgruppen investerar i sin personal genom GOOZO

DATUM: 2022-04-21     KATEGORI: Private Equity

GOOZO skapar förutsättningar för Stureplansgruppen att på ett proaktivt sätt uppnå välmående och engagerade medarbetare med lönsamhet som konsekvens. Dessa positiva effekter säkerställs genom att systemet automatiskt förser bolaget med rätt personalinsatser vid varje unik situation som tillgodoser individers, gruppers och organisationens behov.

LÄS MER 


logo