NYHETER

Sdiptech mer än dubblade resultatet

DATUM: 2020-02-12     KATEGORI: Private Equity

”Marknadsläget var gott inom våra tre affärsområden med god efterfrågan överlag och bra organisk vinstutveckling. Efterfrågan i våra affärsområden är överlag god och vi upplever inga starka tecken på en konjunkturavmattning”, skriver vd Jakob Holm om det fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen steg till 513 miljoner kronor (419), en ökning med 22 procent. Den organiska omsättningstillväxten var +3,3 procent, varav +1,6 procentenheter från valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade till 79,5 miljoner kronor (42,0).

LÄS MER I PRIVATA AFFÄRER


logo