NYHETER

Sdiptech AB förvärvar Vera Klippan AB

DATUM: 2018-11-08     KATEGORI: Holmströmgruppen

Pressmeddelande, 5 november 2018, 15:00. Sdiptech förvärvade per dagens datum samtliga aktier i Vera Klippan.

Vera Klippan är en ledande producent i nischen rör och cisterner i stora dimensioner. Bolagets produkter används för bland annat kemikalier, vatten och avlopp, samt ventilationsskorstenar och scrubbers. Bolaget omsätter cirka 15 MSEK och genom förvärvet utvidgar Sdiptech-koncernens sitt erbjudande inom området vattenrening.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar:

”Vera Klippans lösningar fyller en viktig funktion i flera typer av infrastrukturer kopplade till rening av vatten, mark och luft. Denna marknad förväntas öka i takt med striktare miljöregleringar och ett fortsatt starkt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar strukturerat för att ha en tydlig plats i denna marknadsutveckling mot mer hållbara samhällen och förvärvet av Vera Klippan är ytterligare ett steg i den riktningen.”

Lars Gustafsson, VD Vera Klippan AB, kommenterar:

”Med hjälp av en långsiktig ägare som Sdiptech kan vi fortsätta att stärka vårt kunderbjudande och säkra bolagets fortsatta utveckling och expansion. Vi ser även spännande samarbetsmöjligheter med andra bolag inom Sdiptech koncernen”.

LÄS MER


logo