NYHETER

Obligationslån på Nasdaq First North Bond Market

DATUM: 2016-06-15     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad har emitterat ett obligationslån om 600 miljoner kronor vilket tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 21 april 2016. Obligationslånet, med kortnamnet MAGBOS 002 och ISIN-kod SE0008293823, kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 16 juni 2016.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo