NYHETER

Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

DATUM: 2024-04-30     KATEGORI: Holmströmgruppen

Årsredovisning 2023 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2023 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2024.

Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ)
Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är ett helägt dotterbolag inom Holmströmgruppens koncern. Verksamheten bygger på ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt delägande i fastighetsrelaterade intressebolag. Vårt fokus ligger på att verka för ett hållbart och långsiktigt värdeskapande. Mer information på www.holmstromfastigheterholding.se

 

Ladda ner årsredovisning 2023 i pdf


logo