NYHETER

Ny rapport om byggandets klimatpåverkan

DATUM: 2016-07-05     KATEGORI: Holmströmgruppen

I syfte att sprida kunskap om klimatpåverkan från byggandet har Sveriges Byggindustrier publicerat rapporten ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” där en livscykelanalys av ett åttavånings flerbostadshus med stomme av korslimmat trä (KL-trä) redovisas.

 

Magnolia Bostad var med och finansierade rapporten och Rickard Langerfors, vVD på Magnolia Bostad, ingick i projektets referensgrupp.

 

Rapporten presenterades vid ett seminarium i Almedalen idag.

För att läsa hela rapporten:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo