NYHETER

Magnolia Bostads bokslutskommuniké

DATUM: 2022-02-24     KATEGORI: Projektutveckling

Magnolia Bostad har publicerat sin bokslutskommuniké för januari till december 2021. Ta del av rapporten, presentation och webcast.

”Under 2021 färdigställde vi över 1 000 bostäder och vi produktionsstartade drygt 1 600 boenden. Vi tillförde över 3 600 boenden till vår byggrättsportfölj som vid utgången av året uppgick
till drygt 20 000 byggrätter. Innan utgången av 2026 ska antal färdigställda bostäder i egen förvaltning uppgå till drygt 6 000.”
– Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad

LÄS MER


logo