NYHETER

Magnolia Bostad vinner ytterligare en markanvisningstävling i Örebro kommun

DATUM: 2016-06-03     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad har vunnit ytterligare en markanvisning i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro kommun. Utöver de 175 lägenheter som Magnolia Bostad redan utsetts till att utveckla kommer bolaget att utveckla cirka 110 nya hyresrätter i området.

 

Södra Ladugårdsängen, cirka två kilometer söder om Örebro centrum, är kommunens nya stora utvecklingsområde där cirka 3 000 nya hem planeras. Här vann Magnolia Bostad i maj 2015 en markanvisning avseende cirka 175 lägenheter, med planerad byggstart andra halvåret 2016. Den nya markanvisningen avser kvarter A i etapp 2 av samma område, cirka 110 lägenheter. Byggstart är planerad till det tredje kvartalet 2017.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo