NYHETER

Magnolia Bostad tilldelas markanvisning i Lund

DATUM: 2016-11-24     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad har tilldelats en markanvisning i området Råbylund i Lunds kommun. Markanvisningen avser del av fastigheten Stora Råby 32:33 och omfattar cirka 14 000 kvm mark. Bolaget avser här utveckla cirka 275 lägenheter.

 

Projektet är en del av den dynamiska stadsdelen Råbylund i Lunds tätort och ligger i direkt anslutning till Magnolia Bostads nuvarande projekt Stora Råby om drygt 330 bostäder. Totalt utvecklar Magnolia Bostad därmed drygt 600 bostäder i området. Lundaborna har snabbt tagit Råbylund till sina hjärtan tack vare den varierade bebyggelsen med friliggande villor, radhus och flerfamiljshus.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo