NYHETER

Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal i Sundsvall

DATUM: 2016-03-29     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall

 

Avtalet, som tecknats med det kommunala bolaget Norra Kajen AB, avser cirka 600 bostäder i det centralt belägna hamnområdet Norra Kajen i Sundsvall.

 

Norra Kajen är Sundsvalls stora stadsutvecklingsprojekt, där kommunen planerar för totalt cirka 2 500 nya bostäder. I planerna för den nya stadsdelen finns även en kajpromenad, båtplatser, parker, kaféer och annan service.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo