NYHETER

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Upplands Väsby

DATUM: 2016-12-30     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Grimsta 5:2 i Upplands Väsby bestående av 21 000 kvm mark belägen strax söder om Infra City.

 

Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.

 

Området är idag präglat av verksamheter, kontor och handel och tillhör en del av Upplands Väsby som kommer att växa mycket de kommande åren. Närheten till Stockholm och Arlanda, ett bra utbud av handel samt service gör området mycket attraktivt för bostäder.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo