NYHETER

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Bunkeflostrand, Malmö kommun

DATUM: 2016-10-26     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastigheten Malmö Limhamn 155:355 i Bunkeflostrand, Limhamn. Fastigheten omfattar cirka 92 000 kvm mark och Magnolia Bostad kommer driva detaljplan för att här uppföra cirka 1 000 bostäder.

 

Förvärvet kommer genomföras som en bolagsaffär och säljare är HeidelbergCement Sweden AB.

 

Marken är i dagsläget detaljplanerad för kontor och bostäder. Magnolia Bostad planerar att påbörja arbetet mot en ändrad detaljplan för ytterligare bostäder under första kvartalet 2017. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan och köpeskilling fastställs vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo