NYHETER

Magnolia Bostad slutför affär med JM

DATUM: 2016-12-07     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad slutför affär avseende fastigheten Uppsala Kungsängen 44:1, tidigare del av Uppsala Kungsängen 25:1. Avtal om försäljning tecknades med JM i december 2012 av tidigare ägare. Efter genomfört detaljplanearbete och lagakraftvunnen avstyckning tillträder nu JM det fastighetsägande bolaget.

 

Fastigheten är belägen i anslutning till Magnolia Bostads projekt Senapsfabriken etapp 1-3 omfattande utveckling av 1 800 bostäder. Stadsdelen Kungsängen ligger i Uppsalas södra del och är ett område som genomgår en förvandling från industriområde till attraktivt bostadsområde centralt i Uppsala.

 

Affären får ingen betydande resultateffekt för Magnolia Bostad.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo