NYHETER

Magnolia Bostad säljer 262 lägenheter i Eskilstuna

DATUM: 2016-09-14     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad utvecklar cirka 260 bostäder som nu säljs till Slättö. Vid färdigställande uppgår fastighetsvärdet till cirka 450 mkr.

 

Affären avser fastigheterna Eskilstuna Nätet 7 & 8, belägna i Norra Munktellstaden i Eskilstuna. Området är under stark utveckling och kommer när det är färdigbyggt innehålla cirka 1 200 bostäder. Den övergripande målsättningen för Munktellstaden är att den ska bli en levande stadsdel med huvudinriktning mot kultur, idrott och fritid samt upplevelsenäring och kunskapsföretag.

 

Fastigheterna förvärvades från Fastighets AB LE Lundbergs som även utvecklar området. Genom detta förvärv etablerar sig Magnolia Bostad på ytterligare en ny ort i Mälardalen.

 

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet hela vägen fram till dess att bostäderna är klara för inflyttning 2019.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo