NYHETER

Magnolia Bostad rapporterar det första kvartalet 2016

DATUM: 2016-05-17     KATEGORI: Holmströmgruppen
Bolaget redovisar för perioden ett rörelseresultat om 99,5 (146,1) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 85,8 (138,7) mkr, vilket justerat för jämförelsestörande poster är bolagets hittills bästa kvartalsresultat.

 

– Årets första månader har präglats av stark försäljning och intensiv affärsverksamhet, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad. Glädjande är också att vi framgångsrikt genomfört en obligationsemission om 600 mkr.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo