NYHETER

Magnolia Bostad rapporterar det första kvartalet 2015

DATUM: 2015-05-11     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad inleder 2015 med ett starkt kvartal och redovisar ett rörelseresultat om 146,1 mkr (–2,6) för perioden. Resultatet efter skatt uppgick till 138,7 mkr (–2,9).

 

Väsentliga händelser under kvartalet:

 • Magnolia Bostad förstärker organisationen genom rekryteringen av tolv medarbetare inom transaktion, ekonomi och marknad.
  Magnolia Bostad ökar sin ägarandel i Senapsfabriken genom förvärv och termin till 80,25 procent och innehar därmed rätt till 76,30 procent av resultatet.
 • Fredrik Lidjan tillträder som VD. Han efterträder Andreas Rutili, som vid bolagets årsstämma i april valdes in som ledamot i bolagets styrelse.
 • Magnolia Bostad vinner ytterligare tre markanvisningstävlingar:
  – Lundbyvassen i Frihamnen, Göteborg: produktion av ett hotell om 12 000 kvm och 150 hyresrätter om 10 500 kvm.
  – Bålsta centrum i Håbo kommun, norra Storstockholm: produktion av ca 200 bostäder med en totalyta om cirka 20 800 kvm.
  – Oceanhamnen i Helsingborg: produktion av 109 hyresrätter med en totalyta om 8 500 kvm.

För att läsa hela nyheten:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.[/interactive_banners]

logo