NYHETER

Magnolia Bostad planerar listbyte till Nasdaq Stockholm

DATUM: 2016-12-21     KATEGORI: Holmströmgruppen

Styrelsen i Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan juni 2015 på Nasdaq First North och ambitionen är att ett listbyte ska ske under 2017.

 

Sedan noteringen på First North har Magnolia Bostad genomgått en kraftig expansion och har mer är fördubblat projektportföljen till att omfatta cirka 14 000 byggrätter. En notering på Nasdaq Stockholm skulle öka möjligheterna för institutionella investerare att investera i Magnolia Bostads aktie och skapa förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien. Ett listbyte är också ytterligare en kvalitetsstämpel för Magnolia Bostad vad gäller bolagets verksamhet och informationsspridning.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo