NYHETER

Magnolia Bostad offentliggör avsikt att genomföra notering på Nasdaq First North

DATUM: 2015-05-05     KATEGORI: Private Equity
Magnolia Bostad avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North, med sikte på att handel i aktien inleds i juni 2015. Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter och bostadsrätter i attraktiva lägen, främst i Sveriges storstadsregioner.

 

Projektportföljen omfattar i dag cirka 5 000 bostäder fördelat på cirka 25 projekt. Majoriteten av projekten kommer att byggstartas relativt jämt fördelat under de kommande tre åren.

 

Noteringen genomförs i syfte att ge bolaget den finansiella styrka som krävs för att låta projektportföljen fortsätta att växa under de kommande åren. En notering på First North stärker även Magnolia Bostads förutsättningar på kapitalmarknaden och bidrar till en ökad profilering bland såväl allmänhet som hos bolagets befintliga och potentiella kunder.

 

Nuvarande huvudägare, inklusive den största aktieägaren (Holmström Fastigheter AB, ”Huvudaktieägaren”), kommer även efter noteringen att inneha en signifikant ägarandel i Magnolia Bostad och kommer därmed fortsätta att aktivt bidra till bolagets framtida utveckling.

För att läsa hela nyheten vänligen besök:

www.magnoliabostad.se

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.[/interactive_banners]

logo