NYHETER

Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs kommun

DATUM: 2016-03-23     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs kommun och säljer 345 hyresrätter till SPP Fastigheter

 

Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande fastigheterna Antikvarien 1 och Arkeologen 1 i Maria station, Helsingborg. Samtidigt tecknar bolaget avtal med SPP Fastigheter AB (publ.) om försäljning av de 345 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna. Affären avser ett totalt fastighetsvärde vid färdigställande om cirka 550 miljoner kronor.

 

Magnolia Bostad vann 2015 en markanvisningstävling avseende fastigheterna, som utgör en del i utvecklingen av Maria stationsområde, och ingick då ett markanvisningsavtal med kommunen. Magnolia Bostad utvecklar projektet i sin helhet och bostäderna kommer att certifieras enligt miljömärkningen Svanen. Veidekke Entreprenad AB kommer bygga bostäderna med beräknad byggstart hösten 2016.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners fe_icon=”icon_pencil-edit” title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo