NYHETER

Magnolia Bostad förvärvar fastighet i Uppsala

DATUM: 2016-06-30     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Kungsängen 29:2 i Uppsala bestående av drygt 14 000 kvm mark samt cirka 4 000 kvm uthyrda lokaler. Magnolia Bostad kommer driva detaljplan för att utveckla bostadsbyggrätter på fastigheten och avser här att uppföra cirka 700 bostäder.

 

Affären genomförs som en bolagsaffär och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 150 miljoner kronor. Planerat tillträde är fjärde kvartalet 2016. Vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse erlägger Magnolia Bostad tilläggsköpeskilling.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo