NYHETER

Magnolia Bostad förvärvar fastighet i Helsingborg

DATUM: 2016-09-15     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad förvärvar fastigheten Filborna 28:4 bestående av drygt 26 700 kvm mark. Fastigheten är även bebyggd med cirka 6 500 kvm industrihus.

 

Markområdet ingår i ett större utredningsområde för framtida bostadsbebyggelse och Magnolia Bostad kommer sträva efter att driva detaljplan för att utveckla bostäder på fastigheten.

 

Affären genomförs som en bolagsaffär och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37 mkr. Vid ny detaljplan som medger bostadsbebyggelse erlägger Magnolia Bostad tilläggsköpeskilling.

 

Fastigheten är attraktivt belägen i stadsdelen Olympia i Helsingborg strax öster om stadskärnan, cirka 1 km till Centralstationen. Området är beläget i anslutning till idrottsparken Olympia och villabebyggelse. Tillträde sker i oktober 2016.

För att läsa mer:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo