NYHETER

Magnolia Bostad emitterar 4-årigt säkerhetsställt obligationslån

DATUM: 2016-04-21     KATEGORI: Holmströmgruppen
Magnolia Bostad emitterar 4-årigt säkerhetsställt obligationslån om 600 miljoner kronor

 

Magnolia Bostad AB (”Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett säkerhetsställt obligationslån om 600 miljoner kronor under ett ramverk om 750 miljoner kronor. Obligationen, med förfallodag i april 2020, kommer att löpa med en ränta om Stibor 3m + 6,25% med kvartalsvis räntebetalning. Avsikten är att notera obligationen på Nasdaq First North inom 30 dagar samt att flytta noteringen till Nasdaq Stockholm inom ett år.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo