NYHETER

Magnolia Bostad anställer ytterligare 12 personer

DATUM: 2016-06-28     KATEGORI: Holmströmgruppen

Magnolia Bostad fortsätter att växa och förstärker organisationen med totalt 12 personer. Fredrik Westin tillträder under hösten som CFO och tar plats i ledningsgruppen, vilken därefter kommer att bestå av fem personer. Nuvarande vice VD och CFO Erik Rune kommer att fortsätta sin roll som vice VD samt blir chef för avdelning Affärsutveckling.

För att läsa hela pressmeddelandet:

Klicka här

[interactive_banners title=”HolmströmGruppen” subtitle=”Läs mer om oss.” image=”21594″]

Holmströmgruppen är en privatägd företagsgrupp med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på tre separata affärsområden som innefattar fastigheter, nyproduktion av bostäder samt handel med noterade och onoterade bolag. Våra tre verksamhetsområden ger oss inspiration och en sund riskspridning. Kärnverksamheten ligger i förvaltningsfastigheter med Sverige som huvudmarknad.

[/interactive_banners]


logo