NYHETER

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt

DATUM: 2021-11-02     KATEGORI: Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt obligationer om SEK 500m emitterats under ramverket. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av upptagande till handel har Holmström Fastigheter upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Bolagets webbplats och Finansinspektionens webbplats.


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, VD

073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se


logo