NYHETER

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

DATUM: 2021-10-14     KATEGORI: Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. Affären är villkorad av finansiering.

”Det känns väldigt bra att ha kommit i mål med detta förvärv. Dialogerna har pågått under en längre tid och det är kul när båda parterna är nöjda. Vi har en god relation till Kalmars fastighetsmarknad och hoppas på fler liknande förvärv. Samtidigt fortsätter vårt fokus på expansion i Linköping, Norrköping samt Mälardalen”, säger Gustav Carp, Affärsutvecklingschef Holmström Fastigheter.

”Vår inriktning har alltid varit bostäder och samhällsfastigheter. En inriktning som vi fortsätter att följa.”, fortsätter Gustav Carp.

Säljare till fastigheterna är Kalmargården AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, VD

073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se


logo