NYHETER

Halvårsrapport för Bonäsudden 2017

DATUM: 2017-08-29     KATEGORI: Holmströmgruppen

Halvårsrapport för Bonäsudden 2017

Hyresintäkter uppgick till 19 972 tkr (19 855). Driftsöverskott uppgick till 13 134 tkr (12 011). Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 22 122 tkr (20 897). Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 546 700 tkr (518 094).

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 176 110 tkr (152 465) ger en soliditet på 31 % (28).

LÄS MER


logo