NYHETER

Första handelsdag i Sdiptechs på Nasdaq First North Premier

DATUM: 2017-05-12     KATEGORI: Private Equity

Första handelsdag i Sdiptechs stamaktie av serie B på Nasdaq First North Premier. Sdiptech AB, en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna stamaktier av serie B i Bolaget i samband med Bolagets notering av stamaktien av serie B på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet var övertecknat flera gånger.

Jakob Holm, VD för Sdiptech: ”Vi är mycket glada för det stora intresse vi mött från investerare, både professionella institutioner och privatpersoner. Det visar att det finns att stort förtroende för Sdiptechs förmåga att fortsätta på utstakad väg. Vi välkomnar cirka 1 500 nya stamaktieägare och är även glada att många av Sdiptechs medarbetare och befintliga ägare valt att teckna aktier i Bolaget.

Sedan vi tog in kapital genom en preferensaktieemission i mars 2015 har vi växlat upp tillväxttakten och genomfört tolv förvärv. Vi har en väl inarbetad organisation på plats för att fortsätta förvärva välskötta bolag vilket gör oss väl rustade att sätta nytt kapital i arbete. Vid sidan av den organiska tillväxt som finns naturligt i vår marknad utgör förvärv en central del i vårt mål att få koncernens EBITA att växa till 600-800 Mkr fram till 2021, och vi ser mycket fram emot att göra detta som ett noterat bolag.”

LÄS MER


logo