Sparres väg 7-16


UPPLANDS-BRO.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
228 st
ANTAL LOKALER
0 st
YTA
12136 m2
BYGGÅR
2021
HYRESFRÅGOR
Linda Nilsson
DRIFT & UNDERHÅLL
Johan Kjerr
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo