FASTIGHETER

Vi förädlar och förvaltar fastigheter i attraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Linköping, Kalmar och Örnsköldsvik vilket ger oss en effektiv förvaltning och rätt marknadskompetens.

INTRESSEANMÄLAN

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? Skicka gärna in en ansökan genom att fylla i vårt intresseformulär.

pil

OM VÅRA FASTIGHETER

Vår fastighetsverksamhet bygger på en aktiv förvaltning med god service och kvalitet som ger hållbara och trivsamma bostäder. Vårt mål är att vara en engagerad och aktiv fastighetsägare på ett fåtal utvalda marknader. Mervärde skapas genom aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen. Vi agerar och förvaltar med målet att behålla våra fastigheter i generationer.

Vi verkar för en hållbar utveckling och ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer. Vi är dessutom övertygade om att en sund inställning till hållbarhetsfrågor ger stora vinster, både för oss som företag och för omvärlden i stort.

LÄS MER OM HÅLLBARHET

HOLMSTRÖMGRUPPEN I SIFFROR

220

Antal lokaler

2160

Antal lägenheter

200000

Kvadratmeter förvaltad yta
ORTER
KARTA

ÖVRIGA FASTIGHETER

VINCERO
FASTIGHETER

Vincero VF5 äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i bra kommunikationslägen i Stockholm och Uppsala. Fokus är att skapa rätt förutsättningar för hyresgästernas verksamhet och därigenom över tid öka avkastningen. Holmströmgruppens ägarandel uppgår till 50 %.

 

LÄS MER PÅ

vincerofastigheter.se

ANKARHAGEN

Ankarhagen investerar främst i kommersiella fastigheter i Mälardalen och Mellansverige med huvudsaklig inriktning mot lager, lättindustri och stadsnära verksamhetslokaler. Fokus ligger på hållbarhetsfrågor samt att bedriva målinriktad fastighetsutveckling som ett naturligt komplement till fortsatta fastighetsförvärv. Holmströmgruppens ägarandel uppgår till 20 %.

 

LÄS MER PÅ

ankarhagen.se

KLIPPUDDEN FASTIGHETER

Klippudden fastigheter är ett joint venture mellan Holmströmgruppen och Slättö. Klippuddens bestånd är beläget centralt i Kalmar, Borgholm, Linköping och Norrköping. Samtliga fastigheter förvaltas av Holmströmgruppen. Holmströmgruppens ägarandel uppgår till 47,5 procent.

 

ÄR DU HYRESGÄST?

pil

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo