Segelgatan 1-3


ÖREBRO.


TYP
Hyresrätt
ANTAL LÄGENHETER
182 st
ANTAL LOKALER
0 st
YTA
8481 m2
BYGGÅR
2021
HYRESFRÅGOR
Linda Nilsson
DRIFT & UNDERHÅLL
Johan Kjerr
ÖVRIGA FRÅGOR

VÅRA ORTER    logo