Ormingeplan 2-4


NACKA. Fastigheten på Ormingeplan 2-4 utgör en del av Orminge Centrum som på sikt ska inrymma cirka 1 000 nya bostäder. På fastigheten finns idag en byggnad med drygt 6 000 kvm uthyrningsbar yta med bland andra Willys som hyresgäst.

Fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) förvärvades från Carnifex AB.

Orminge är en del av Boo i Nacka kommun och är beläget drygt en mil öster om Slussen. Kommunen har under flera års tid drivit ett nytt planprogram som bland annat möjliggör nya bostäder i centrum samt ett resecentrum i anslutning till fastigheten med potential för en framtida tunnelbanestation.

Magnolia Bostad avser att på fastigheten uppföra cirka 400 hyresrätter samt handel i bottenplanet.


TYP
Kommersiella lokaler
ANTAL LÄGENHETER
- st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
6013 m2
BYGGÅR
1972
HYRESFRÅGOR
Malin Hagberg
DRIFT & UNDERHÅLL
Johan Kjerr
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00

VÅRA ORTER    logo