Krokstavägen 1


ÖRNSKÖLDSVIK. I Gullänget ligger denna fastighet i korsningen Krokstavägen och Björnvägen. En välbevarad fastighet med trivsamma lägenheter.


TYP
Hyresrätter
ANTAL LÄGENHETER
6 st
ANTAL LOKALER
- st
YTA
434 m2


BYGGÅR
1954
HYRESFRÅGOR
Alexandra Karlsson
DRIFT & UNDERHÅLL
Linn Kvilling
ÖVRIGA FRÅGOR
Kontoret 08-660 94 00logo