NYHETER

Delårsrapport januari – september 2017

DATUM: 2017-10-27     KATEGORI: Private Equity

Magnolia Bostad har haft en positiv verksamhetsutveckling under årets första nio månader. Bolagets projektportfölj utvecklas positivt och flera förhandlingar om projektförsäljning pågår. Trots ett svagt resultat för kvartalet förväntas helåret 2017 visa god tillväxt och ett förbättrat resultat.

LÄS MER


logo