Zenterio Reports Third Quarter

We are now really getting into exciting times for Zenterio. The third quarter has been about operational excellence and setting key priorities for Zenterio.

LÄS MER


Zenterio Reports Third Quarter

Magnolia Bostad bygger nya bostäder i Arlöv och Lund

Magnolia Bostad har tecknat avtal med Valdemar Estate avseende förvärv av ett markområde i Arlöv utanför Malmö. Samtidigt ingår Magnolia Bostad ett partnerskap med Valdemar Skåne om att utveckla ett markområde i centrala Lund. Valdemar Estate och Valdemar Skåne är del av den danska koncernen Absalon Pension. Projekten förväntas leda till cirka 200 nya bostäder i Arlöv och 450 i Lund.

LÄS MER


Magnolia Bostad bygger nya bostäder i Arlöv och Lund

Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs kommun och säljer 287 hyresrätter till Alecta

Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun gällande fastigheten Slagan 1. Samtidigt tecknar bolaget avtal med tjänstepensionsbolaget Alecta om försäljning av de 287 hyresrätter som ska utvecklas på fastigheten. Avtalet bygger på ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 424 miljoner kronor. Marköverlåtelseavtalet förväntas vinna laga kraft inom fyra veckor, vilket är en förutsättning för affären.

LÄS MER


Magnolia Bostad ingår avtal med Helsingborgs kommun och säljer 287 hyresrätter till Alecta

Magnolia Bostad offentliggör avsikt att genomföra notering på Nasdaq First North

Magnolia Bostad avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North, med sikte på att handel i aktien inleds i juni 2015.

LÄS MER


Magnolia Bostad offentliggör avsikt att genomföra notering på Nasdaq First North

logo