VÅRA FASTIGHETER I ÖRNSKÖLDSVIK

Örnsköldsvik är som bäst året runt. Här finns inte bara den fantastiska naturen att vistas i utan även ett attraktivt boende såväl på den rofyllda landsbygden som i den pulserande staden. Här finns skaparkraft som ger det bästa av världar – en högintressant arbetsmarknad med ett starkt näringsliv med nationella och internationella företag, samt ett levande kultur-, idrotts- och nöjesliv. LÄS MER

INTRESSEANMÄLAN

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i någon av våra fastigheter? På Mina Sidor listar vi alla våra lediga lägenheter, lokaler och bilplatser. Skicka in din intresseanmälan redan idag.

pil

OM VÅRA FASTIGHETER

Vår fastighetsverksamhet bygger på en aktiv förvaltning med god service och kvalitet som ger hållbara och trivsamma bostäder. Vårt mål är att vara en engagerad och aktiv fastighetsägare på ett fåtal utvalda marknader. Mervärde skapas genom aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen. Vi agerar och förvaltar med målet att behålla våra fastigheter i generationer.

Vi verkar för en hållbar utveckling och ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer. Vi är dessutom övertygade om att en sund inställning till hållbarhetsfrågor ger stora vinster, både för oss som företag och för omvärlden i stort.

LÄS MER OM HÅLLBARHET

OM ÖRNSKÖLDSVIK

I Örnsköldsvik ger varje dag dig en möjlighet att uppleva det fantastiska livet i världsarvet Höga Kusten. En plats där valfriheten är stor, inte minst när det gäller boende och där människors starka engagemang gör att det händer saker i stort och i smått. Här möts du av en gemenskap som genomsyrar allt från boende till kultur, från företagande till friluftsliv. Människorna i staden är inte bara invånare – de är kreatörer, entreprenörer och grannar som arbetar tillsammans för att göra livet här ännu bättre.

Genom egna initiativ och olika samarbeten mellan invånare, näringsliv och kommun startas fler företag och byggs fler bostäder. En skaparkraft som även gör att föreningslivet blomstrar med ett stort utbud inom kultur, friluftsliv och idrott.

Engagerade entreprenörer och fastighetsägare ser till att vi har en levande stadskärna som ständigt utvecklas och ett nöjesutbud som är relativt stort med tanke på vår befolkningsstorlek.

 

LÄS MER PÅ

ornskoldsvik.se  /  hogakusten.com

STADENS HISTORIA

Örnsköldsviks historia tar sin början redan under bronsåldern. Man har hittat mellan 7000 och 8000 gravrösen från den tiden. Fynd har visat att för 2000 år sedan anlades en gård i Gene, nu en förort.

Under 1700- och 1800-talen började kustbygden blomstra tack vare att hamnar blev allt viktigare under sågverksepoken. Samtidigt stagnerade emellertid avsättningen av lin och linprodukter på grund av konkurrens från andra producenter och dåliga transportmöjligheter, då landsvägarna var usla och de närmaste större hamnarna fanns i Umeå och Härnösand.

Det fanns sedan lång tid tillbaka tankar på att bilda en köping med hamn som tillät djupgående fartyg. Det var emellertid först när landshövding Mörner tillträtt och Carl Johan Holm fått prosttjänst i Själevad som planering och förberedelsearbetet började. Ett beslut av Kunglig Majestät 6 oktober 1842 avgjorde köpingens placering enligt Holms och Mörners rekommendation och köpingen fick namnet Örnsköldsviks köping inom Själevads socken.

 

LÄS MER PÅ

Wikipedia

ÄR DU HYRESGÄST?

pil

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo