OM TENTACLE

Tentacle är en digital transaktionsrådgivare som matchar köpare och säljare av kommersiella fastigheter och flerfamiljshus. Genom en digital plattform som inkluderar ett nätverk med tusentals fastighetsägare och investerare minimerar företaget barriärerna till försäljning och möjliggör därmed fler transaktioner.

Tentacle strävar efter en effektivare transaktionsmarknad och därigenom en mer effektiv användning av fastigheter.

FAKTA:

VD: Philippe Gremillet

Ägarandel: ca 11 %

Investeringsår: 2022

Verksamhetsområde: Datorprogrammering

Hemsida: Tentacle.se

logo