OM POLAR STRUCTURE

Polar Structures vision är att vara den givna partnern för att skapa och utveckla framtidens hållbara infrastruktur.

Det finns ett betydande behov av investeringar inom infrastruktur för att möjliggöra en mer energieffektiv och hållbar framtid. För att nå dit behöver privata och offentliga aktörer få en ökad förståelse för varandra och hitta nya sätt att samarbeta. Hur bygger vi långsiktiga samarbeten och relationer där vi tillsammans skapar en mer hållbar framtid?

Polar Structure vill ta sig an den utmaningen och göra skillnad.

Med ett helhetsperspektiv görs investeringar utifrån hur de tillför värde och bidrar till den omställning bolaget vill vara med och skapa.

Fokusområden är hållbara transporter, grön energi och digitala lösningar där bolaget möjliggör omställning av hamnar, järnväg, logistik, mark, laddinfrastruktur, energi och digitala lösningar. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggörs en hållbar omställning av samhället.

FAKTA:

VD: Tobias Emanuelsson

Ägarandel: cirka 1 %

Investeringsår: 2023

Verksamhetsområde: Infrastruktur

Hemsida: polarstructure.se

logo