OM SDIPTECH

Sdiptech fokuserar på infrastruktur i stadsmiljö. Bolaget erbjuder nischade produkter och tjänster inom modernisering, nyinstallation, service och underhåll inom t.ex. sjukhus, trafiksystem, vattenförsörjningssystem och datacenter. Verksamheten bedrivs i en decentraliserad modell, där varje enskilt företag har sin egen djupa nisch och autonomi för att utveckla sitt erbjudande och sina tjänster.

Sdiptech har en tydlig tillväxtstrategi, dels genom organisk tillväxt, dels genom synergier inom koncernen och dels genom förvärv. Sdiptechs affärsidé är att erbjuda djupt nischade produkter och tjänster med fokus på urban infrastruktur. De marknader där bolaget är verksamma skall vara mogna och drivna av fortsatt underliggande tillväxt.

FAKTA:

VD: Jakob Holm

Ägarandel: ca 2%

Investeringsår: 2017

Verksamhetsområde: Urban infrastruktur

Länk: sdiptech.com

logo