OM DIF INVEST

DIF Invest är ett bolag med en bred ägarspridning som via en stark balansräkning bidrar till att Djurgården Fotboll kan finansiera spelarköp och talangutveckling och därmed skapa en stark sportslig plattform. Vidare bedriver bolaget scoutingverksamhet i syfte att identifiera intressanta investeringsobjekt.
Bolagets investeringar i spelare och talangutveckling skall generera intäkter, dels genom spelarförsäljningar, och dels genom att positionera Djurgården Fotboll som ett konkurrenskraftigt lag internationellt vilket genom resultatdelning för Europaspel kommer att ge intäkter till DIF Invest.
FAKTA:

VD: Per Bouveng

Ägarandel: ca 4 %

Investeringsår: 2001

Verksamhetsområde: Sport och idrott

Länk: difinvest.se

logo