OM HIDDEN DREAMS

Hidden Dreams bygger och utvecklar företag som löser dolda problem i stora organisationer. Problem som är svåra att hitta men ofta är tekniskt enkla att lösa.
Genom sociala medier bjuder man in anställda att skicka in nischade problem som är administrativt betungade men ofta kritiska för regelefterlevnad, rapportering eller administration.
Hidden+Dreams+Logotype
FAKTA:

VD: Fabian Assarsson

Ägarandel: ca 14 %

Investeringsår: 2019

Verksamhetsområde: Riskkapital

Länk: hiddendreams.se

logo