ProjektutvecklingMagnolia Bostad publicerar bokslutskommuniké för 2022

Resultatet tyngdes av uteblivna försäljningar, negativa värderingseffekter, nedskrivningar av projekt och engångseffekter. För att anpassa oss efter nya marknadsförutsättningar har vi under det senaste halvåret arbetat med kostnadsbesparingar.

LÄS MER


Magnolia Bostad publicerar bokslutskommuniké för 2022

Magnolia Bostad publicerar Fotbollsrapport

Magnolia Bostad har tagit fram och publicerat en fotbollsrapport om bolagets engagemang för svensk tjej- och damfotboll.

LÄS MER


Magnolia Bostad publicerar Fotbollsrapport

Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2021

Magnolia Bostads årsredovisning för 2021

LÄS MER


Magnolia Bostad publicerar årsredovisning för 2021

Magnolia Bostads bokslutskommuniké

Magnolia Bostads bokslutskommuniké för januari - december 2021.

LÄS MER


Magnolia Bostads bokslutskommuniké

Magnolia Bostads delårsrapport

Magnolia Bostads delårsrapport för januari - september 2021.

LÄS MER


Magnolia Bostads delårsrapport

Magnolia Bostads halvårsrapport

Magnolia Bostads halvårsrapport för januari - juni 2021.

LÄS MER


Magnolia Bostads halvårsrapport

Magnolia Bostads aktier är klassificerade som gröna

För att öka transparensen i bolagets hållbarhetsarbete har Magnolia Bostad möjliggjort en grönmärkning av aktier.

LÄS MER


Magnolia Bostads aktier är klassificerade som gröna

Magnolia Bostads delårsrapport

Magnolia Bostads delårsrapport för första kvartalet 2021.

LÄS MER


Magnolia Bostads delårsrapport

Magnolia Bostads årsredovisning 2020

Magnolia Bostad har publicerat sin årsredovisning för 2020.

LÄS MER


Magnolia Bostads årsredovisning 2020

Magnolia Bostads bokslutskommuniké 2020

Magnolia Bostad har publicerat sin bokslutskommuniké för 2020.

LÄS MER


Magnolia Bostads bokslutskommuniké 2020

1 2 3 8
logo